Hướng dẫn reset mật khẩu thiết bị Hikvision

DÙNG PHẦN MỀM SADP TOOL ĐỂ RESET MẬT KHẨU

Link tải phần mềm: 

1.         Cách Reset Mật Khẩu cho các dòng thiết bị MỚI

            Bước   1

 

Gửi “File XML” vừa xuất qua mail kỹ thuật: hotrokythuat03@hongquantek.com.vn

File XML khi xuất ra được

         Bước   2

Tải file reset từ mail kỹ thuật gửi lại. File tải về từ mail kỹ thuật

Trở lại giao diện reset password:

1.         Chọn chế độ “Import file”

2.         Chọn file nhà cung cấp gửi lại

3.         Nhập mật khẩu mới cho thiết bị

==>Bấm “Confirm” để Hoàn Tất

2.         Cách Reset Mật Khẩu cho các dòng thiết bị CŨ

            Bước   1

 

Gửi “Device Serial No.” vừa copy kèm theo Ngày – Tháng – Năm của thiết bị đến mail của kỹ thuật : hotrokythuat03@hongquantek.com.vn

             Bước 2

Copy mã code từ mail kỹ thuật gửi lại

Ví dụ mã code là:        S9RRzqqSzq

 

RESET THÀNH CÔNG ==> MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH: 12345

3.         Cách Reset Mật Khẩu trực tiếp tại màn hình cho các dòng thiết bị CŨ

            Bước   1

Nhấp double tại góc trái phía dưới Tại giao diện đăng nhập

 

           Bước   2

Copy “Serial No.”

Gửi qua mail kỹ thuật: hotrokythuat03@hongquantek.com.vn

Dán “Mã Code” Kỹ thuật gửi lại vào mục “Secure Code”

Ví dụ mã code là: S9RRzqqSzq

MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH 12345

 

Lưu ý : Thời gian phản hồi Email khoảng 5-10 phút.

Reset pass chỉ thực hiện trong giờ hành chánh ( Qúy đại lý thông cảm )